Skelbiame žvejybos taisykles!

Akvilegija" Pramoginės žvejybos taisyklės:
 
 1. Pramoginės žvejybos tvenkinyje žūklė vykdoma ir galima tik sezono metu, darbo laiku. Pramoginės žvejybos sezonas: gegužė-spalis; darbo laikas: 8:00-17:00.
 2. Norint žvejoti tvenkinyje, asmuo privalo:
  1. Turėti autoritetingo ir žinomo žvejo rašytinę rekomendaciją, galėti ją pateikti ar kitaip įrodyti jos egzistavimą.
  2. Būti susipažinęs su tvenkinio pramoginės žvejybos taisyklėmis.
  3. Laikytis pramoginės žvejybos taisyklių.
  4. Įsigyti žvejybos leidimą iš tvenkinį administruojančio darbuotojo, kurio kaina dienai 20 eur.
 3. Asmuo įsigydamas leidimą patvirtina ir sutinka su pramoginės žvejybos taisyklėmis.
 4. Asmuo įsigydamas leidimą prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikdymų, įvairių traumų, kitų pavojų sveikatai ar mirties.
 5. Asmuo įsigydamas leidimą sutinka, kad būtų filmuojamas ar fotografuojamas, medžiaga su jo asmens atvaizdu būtų viešinama, naudojama rinkodaros ar informavimo tikslais.
 6. Nepilnamečiams asmenims be atsakingo suaugusio priežiūros draudžiama būti teritorijoje ar žvejoti.  
 7. Žvejybos leidimas suteikia teisę būti tik pramoginės žvejybos tvenkinio teritorijoje, pramoginei žvejybai skirtoje vietoje.
 8. Žvejybos metu asmenys privalo:
  1. Žvejoti tik pramoginei žvejybai skirtame tvenkinyje (kitose vietose ar nelegali žvejyba yra draudžiama).
  2. Vienas žvejys žvejoti ne daugiau kaip su dviem meškerėmis (plūdinėmis arba dugninėmis).
  3. Kiekviena turima meškerė gali būti ne daugiau kaip vienu kabliuku.
  4. Atsarginių meškerių skaičius neribojamas, vienu metu užmestos gali būti ne daugiau kaip dvi. (Jeigu pageidaujama žvejoti su daugiau, nei dviem meškerėmis, privaloma mokėti papildomą meškerės mokestį – 10,00EUR už kiekvieną papildomą meškerę.)
  5. Naudoti tik natūrinės kilmės (gyvulinius ir augalinius) masalus bei jaukus.
  6. Kadangi žvejyba vykdoma „Pagavai-paleisk“ principu, pagauta žuvis turi būti guldoma ant pagalvės  skirtos  guldyti žuvį, o norint įsiamžinti su laimikiu, žuvis turi būti laikoma žvejybiniuose tinkleliuose (ne daugiau kaip 10 kg žuvies vienu metu), kurie būtų įmerkti į tvenkinio vandenį. Draudžiama fotografuotis atsistojus.
  7. Tinkamai elgtis su pagauta žuvimi: neimti už akių, nekišti pirštų į žiaunas, nesverti naudojant netinkamas priemones, laikyti tinklelyje ne daugiau kaip 10 kg žuvies vienu metu.
  8. Paleisti visą pagautą žuvį.
  9. Pasirinkti tinkamą žvejybos vietą. Kol nėra sunumeruotų sektorių, galima laisvai pasirinkti vietą pramoginei žvejybai skirtame plote.
 9. Pabaigus žvejybą, yra privaloma:
  1. Susitvarkyti žūklės sektorių, kuriame buvo žvejojama.
  2. Pranešti atsakingam asmeniui telefonu. (+370 68779970)
 10. Visoje teritorijoje ir pramoginės žvejybos tvenkinyje draudžiama žvejyba su tinklais.
 11. Visoje teritorijoje ir pramoginės žvejybos plote draudžiama kūrenti ugnį ne tam skirtose vietose. Ugnis gali būti kūrenama tik kepsninėse, neišdeginant žolės ir nesukeliant pavojaus ar žalos gamtai bei aplinkai.
 12. Visi automobiliai ir kitos transporto priemonės privalo būti palikti nurodytoje stovėjimo vietoje. Transporto priemonių eismas leistinas tik nurodytose vietose.
 13.  Esant teritorijoje, visi asmenys privalo naudotis tualetu esančiu prie tvenkinio.
 14. Kilus įtarimui dėl neteisėto žuvies pasisavinimo, pranešama policijai. Dalyvaujant atsakingam policijos pareigūnui, gali būti tikrinamos transporto priemonės,  žvejų kuprinės ir kiti asmeniniai daiktai.
 15. Kilus įtarimui dėl vagystės, pranešama policijai. Už kiekvieną vagystę (nesvarbu kokio mąsto) skaičiuojamas žalos dydis ir taikoma administracinė atsakomybė.
 16. Pažeidus pramoginės žvejybos taisykles ar užfiksavus vagystę, atsakingi asmenys gali būti viešinami ir praranda teisę žvejoti tvenkinyje (įskaitant ir jau turimus ar įsigytus leidimus žvejoti).
Atgal