Kraštovaizdis

Ūkio kraštovaizdis

Akvakultūros įmonės „Akvilegija“ teritoriją supa arba yra labai arti jos miškų masyvai: pietvakariuose – Kėnos, rytuose – Medžioklės (su Januliškių ir Vilnios pelkėmis), vakaruose – Adomaičių, toliau pereinantis į didesnį Mickūnų miško masyvą su Šakališkių pelke. Pietuose ir pietvakariuose priartėja Kenos ir Kalvelių gyvenvietės, vakaruose ir šiaurės vakaruose Pabražuolės ir Petruliškių kaimai su greta jų esančiomis nedidelio ploto žemės ūkio naudmenų teritorijomis.

Ūkio teritorijoje vyrauja daugiausia atviras kraštovaizdis, kurį formuoja buvusio durpyno vietoje įrengti žuvininkystės tvenkiniai. Teritorija apsupta stambių miškų ir tarp jų įsiterpusių žemės ūkio naudmenų mozaikos. Atviras erdves fragmentuoja ant pylimų jau susiformavę gausūs krūmų bei medžių želdiniai, aukštais medžiais apaugusios salos. Gyvosios gamtos vertybių apsaugos požiūriu vertingiausios yra atviros erdvės, ypač – susiformavusios apie pačius tvenkinius.