Plėtra

„Akvilegijos“ žuvininkystės ūkis savo veiklą grindžia nuosekliais ekologiško ūkininkavimo principais, diegia naujoves ir skiria dideles investicijas naujai technikai, siekdamas ūkininkauti šiuolaikiškai, pažangiai ir tvariai.
Ūkiui yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ir „EKOagros“ sertifikatas, patvirtinantis „Akvilegijos“ – ekologinės gamybos žuvininkystės ūkio – statusą. „Akvilegija“ ekologiškai ūkininkauja jau daugiau kaip dešimtmetį – nuo 2003 metų. 
2007 m. „Akvilegija“ yra gavusi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės padėką už sėkmingai įgyvendinamą projektą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonę „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, akvakultūra, žvejybos uosto įrengimai, perdirbimas ir rinkodara bei žvejyba vidaus vandenyse“ (2007 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 581). Tais metais buvo įvykdytas vienas didžiausių plėtros projektų bendrovės istorijoje – tvenkinių rekonstrukcija, leidusi gerokai padidinti tvenkinių našumą.
Kryptinga veikla ir nuolatinės investicijos našumui didinti leidžia „Akvilegijai“ nuolat auginti realizuojamos produkcijos apimtis. Palyginti su 2006 metais, kai buvo realizuota apie 50 tūkst. kilogramų produkcijos, 2013-aisiais „Akvilegija“ realizavo penkis kartus daugiau savo produkcijos – daugiau kaip 250 tūkst. kilogramų.

Europos struktūrinių fondų parama

UAB „Akvilegija“ ūkio plėtra vykdoma pasitelkiant Europos struktūrinių fondų paramą.
2014 m. pradžioje UAB „Akvilegija“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „UAB „Akvilegija“ infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo plėtrai“ pagal Žuvininkystės regiono 2010–2013 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto „Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės regiono gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.1 priemonę „Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai“. Bendra projekto vertė – 87 679,33 Lt, iš jų  57 970 Lt sudarė Europos struktūrinių fondų parama, kitą investicijų dalį sudarė bendrovės lėšos.

Projekto metu pakeista sandėlio pastato stogo danga, langai, įmontuoti pakeliamieji vartai. Projekto įgyvendinimas sudaro sąlygas išsaugoti ir tinkamai prižiūrėti sandėlyje esančią techniką visais metų laikais. Dėl to ūkyje turima brangi žemės ūkio technika, be abejo, bus naudojama ilgiau.
2014 m. rugsėjį baigiamas įgyventi kitas projektas, finansuojamas  pagal minėtąjį plėtros strategijos II prioriteto „Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės regiono gyvenimo kokybės gerinimas“ 2.1 priemonę. Projektui skirta 169 476,80 Lt parama, sudaranti  80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies finansavimą užtikrina paramos gavėjas.

Gaunamomis paramos lėšomis remontuojamas administracinis pastatas, atliekami tvoros ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai. Suremontavus administracinį pastatą, „Akvilegija“ taps  konkurencingesnė kaip mėgėjiškos žūklės ūkis. Pagerės darbuotojų darbo sąlygos, atsiras papildomų darbo vietų. Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas sudarys sąlygas žūklės mėgėjams, turistams ir mokslininkams ornitologams teikti papildomą paslaugą – saugoti jų transporto priemones. Tokia paslauga ypač pravarti ekologinės žuvininkystės ūkyje bei svarbi aplinkosaugai – sumažėjus transporto priemonių srautui tvenkinių teritorijoje, sumažės pylimų erozijos rizika bei dirvožemio ir oro užterštumo galimybės. Pabrėžtina, kad projekto rezultatai bus prieinami visuomenei, o galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai.

2014 m. gegužės 29 d. sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Investicijos į akvakultūros ūkį“. Paramos paraišką šiam projektui UAB „Akvilegija“ parengė 2013 m. rugsėjo 13 d. pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles.