UAB AKVILEGIJA dalyvauja programoje:

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS ANTROJO PRIORITETO „DARNIOS AKVAKULTŪROS VEIKLOS SKATINIMAS IR ŽVEJYBOS BEI AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PREKYBA JAIS, TAIP PRISIDEDANT PRIE APRŪPINIMO MAISTU SAUGUMO SĄJUNGOJE“ PRIEMONĘ „GAMTOTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“

Atgal